Privatumo politika UAB „Ontragie“ elektroninės parduotuvės www.gampreshop.com

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB “Ontragie“ elektroninės parduotuvės (toliau – https://www.gampreshop.com ) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei bendrąją tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti susiję teisės aktai.

1.3 Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.gampreshop.com Jūsų duomenis sistemins, analizuos ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, sąžiningumo, teisėtumo bei skaidrumo principais.

1.4 Elektroninė parduotuvė www.gampreshop.com nerenka ypatingų duomenų apie asmenį, kurie gali atskleisti faktus apie Jūsų asmenybę bei privatų gyvenimą.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1 Elektroninė parduotuvė www.gampreshop.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais, renka informaciją tik per lankytojo išsiųsta užklausą ar pateiktą užsakymą:

2.1.1 Asmens duomenys renkami tiksliai apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Mes renkame šiuos duomenys, matomus užklausos ir užsakymo pildymo formoje, komentaruose ir atsiliepimuose:

  • Vardas
  • Pavardė
  • Telefono numeris
  • Elektroninis paštas
  • Adresas, miestas, pašto kodas
  • Atsiskaitymo pasirinkimas
  • IP adresas, kai kurie duomenys apie lankytojo kompiuterinę įrangą.

2.1.2 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Šiuos duomenys nenaudojame marketingo tikslams. Jūsų sugeneruotus duomenis pateikus užklausos formą saugome laikmenoje, iki kol pats vartotojas neišsitrina iš savo naudojamos naršyklės duomenų. Statistikos įrašus – 6 mėnesius, užsakymo duomenis – 5 metus (šiam terminui suteikiama prekės garantija*).

2.1.3 Asmens duomenis analizuoja ir tvarko, tokią teisę įgavę darbuotojai, tinklapio administratorius.

2.1.4 Kai Jūs apsilankote mūsų tinklapyje yra sukuriamas laikinas slapukas, kuris įsitikina ir užfiksuoja ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmens duomenų informacijos ir yra ištrinamas kai pabaigiate seansą.

2.1.5 Jeigu Jūs esate susikūrę paskyrą mūsų tinklapyje ir prisijungiate prie savo paskyros, automatiškai naršyklė sukuria kelis slapukus, kurie saugo Jūsų prisijungimo duomenys bei ekrano rodymo parinktys. Išsaugoję prisijungimo duomenys, Jūs pratęsiate slapuko galiojimo terminą ir Jūsų prisijungimo duomenys saugomi iki tol, kol nebus užregistruotas lankytojo prašymas pašalinti išsaugotus duomenys, tuo pačiu slapukus. Jeigu pagal paskyros duomenys buvo įvykdytas pirkimas, tokie duomenys negali būti ištrinti dėl įvykdyto pirkimo suteiktos garantijos, bei duomenų perdavimo apskaitai vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visa informacija yra konfidenciali, todėl apie tvarkomus asmens duomenis, nėra viešinama.

2.2 Elektroninė parduotuvė www.gampreshop.com gerbia lankytojo privatumą, todėl Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos arba užklausos formoje nurodyta informacija, kuri yra būtina prekės užsakymui ir jo pristatymui) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 fiksuoti ir analizuoti Jūsų poreikius, prekių užsakymus;

2.2.2 fiksuoti apmokėjimo priėmimo duomenys;

2.2.3 perduoti tikslią informaciją kurjeriui apie užsakymo pristatymo adresą;

2.2.4 išrašyti pardavimo dokumentą (sąskaitą faktūrą), kuris įgalina Jūsų prekės garantiją;

2.2.5 analizuoti problemas, susijusias su elektroninės parduotuvės turiniu, siekiant pašalinti visus trūkumus bei trikdžius;

2.2.6 suteikti Jums sklandesnį naršymą tinklapyje, be papildomų pastangų sugeneruoti užsakymą;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 UAB „Ontragie“ nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Rekomenduotina susipažinti su kiekvieno ne UAB „Ontragie“ priklausančiam tinklalapio privatumo politikos sąlygomis. Įkelto turinio (vaizdo įrašo, paveikslo, teksto) peržiūra ir kiti susiję veiksmai prilygsta apsilankymui tų tinklapių iš kurių turinys buvo įkeltas. Naudodami slapukus, šie tinklapiai – trečiosios šalys, gali kaupti ir stebėti duomenis apie Jus, neatsižvelgiant į tai ar turite sukurtą paskyrą.

3.1 1 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 išvardintiems tikslams.

3.1.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo www.gampreshop.com naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

5. Registracijos pateikimo taisyklės.

5.1 Jūsų registracija tinklapyje, atsispindi formuojant užsakymą, neatsižvelgiant į tai ar kursite paskyrą ar tai bus vienkartinis prekės/prekių pirkimo krepšelis, tuo pačiu patvirtindami, kad sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis. Plačiau apie elektroninės parduotuvės taisykles: https://www.gampreshop.com/taisykles/ Pirkėjas įsipareigoja registracijos ar užklausos pateikimo formoje teikti tik teisingus ir išsamius, su užklausos forma arba užsakymo įvykdymui reikalingus duomenys. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate klaidingus ir netikslius duomenys, tokiu atveju mes negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą ar įvykdyti užsakymo.

5.2 Tokiu atveju Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, kurie yra nustatyti elektroninės parduotuvės taisyklėse, prisiima atsakomybę už taisyklių pažeidimą.

6. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

6.1 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti užsakymo formoje pateiktą informaciją, kad būtų efektyviai įvykdytas Jūsų užsakymas, pranešdami apie tai el. pašto adresu: info@gampreshop.com, surašydami ir atsiųsdami laisvos formos prašymą.

6.2 Norėdami gauti naujienas, patarimus ir specialiuosius pasiūlymus iš info@gampreshop.com elektroninio pašto, įvesdami savo elektroninio pašto adresą patvirtinate ir sutinkate, kad bus siunčiami reklaminio pobūdžio pranešimai. Jūsų sutikimu, naudojama naršyklė, automatiškai sukuria slapukus.

7. Slapukai (angl. cookies)

7.1 Informuojame Jus dėl prekių užsakymo ir jo įvykdymo, per mūsų svetainėje esančią užklausos formą, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Kai Jūs prisijungiate, automatiškai yra suformuojami slapukai, esantys naršyklėje, kurie fiksuoja Jūsų prisijungimo informaciją ir Jūsų ekrano rodymo nustatymus. Plačiau apie slapukų politika www.gampreshop.com/privatumotaisyklės/. Įrašytos informacijos panaudojimas skirtas Jūsų atpažinimui. Tuo pačiu jais remiantis mes analizuojame vartotojų statistiką, rinkodaros tikslams. Ši sukaupta informacija nenaudojama marketingo tikslams, reklaminei medžiagai siųsti. Tuo pačiu rinkdami, fiksuodami ir analizuodami svetainės lankomumo statistiką, suteikiame Jums galimybę tinklapio atmintinės, būtent tos informacijos kuri Jums buvo aktuali praeitą seansą. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašo Jūsų naudojama naršyklė, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Akcentuojame, kad naudodamiesi elektronine parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija.

8. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

8.1 Turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami vartotojams elektronines parduotuvės tinklapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių patvirtinimo ir laikymosi sąlyga. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus sutarti dėl palankaus sprendimo, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.